PRO VĚŘITELE

Nabízíme a po dohodě zajistíme

  • přípravu a vyhotovení insolvenčních návrhů pro věřitele
  • zastupování v insolvenčních řízeních včetně vypracování a podání přihlášek pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech a komplexní poradenství v uvedené oblasti
  • samotný výkon insolvenčního správce a následná činnost dle §29 a násl. Zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
  • komplexní přípravu likvidací obchodních společností včetně výkonu likvidátora
  • výkon funkce likvidátora při soudních likvidací nařízených soudem
  • likvidaci pozůstalosti – a to při výkonu funkce likvidačního správce včetně zastupování při likvidaci pozůstalostí
  • správa pozůstalostí – výkon správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti