PRO DLUŽNÍKY

Nabízíme a po dohodě zajistíme

  • poradenství a posouzení právně – ekonomického postavení dlužníka
  • přípravu, vyhotovení a podání insolvenčních návrhu pro dlužníka
  • likvidaci pozůstalosti – a to při výkonu funkce likvidačního správce včetně zastupování při likvidaci pozůstalostí
  • správa pozůstalostí – výkon správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti