O NÁS

Společnost  ALFA insolvenční v.o.s. byla založena  4. 3. 2019 společníky Ing. Monikou Fabrinskou a JUDr. Lenkou Sorokovou. Důvodem založení bylo vytvořit společnost za účelem poskytování komplexních právní a ekonomických služeb v oblasti insolvenčního práva s důrazem na profesionální výkon správce s individuálním přístupem k dlužníkovi a věřiteli.

Společnost má dnes 9 ohlášených společníků z řad bývalých zkušených konkurzních a insolvenčních správců, kteří mají bohaté zkušenosti s uvedenou právní problematikou.

Společníci společnosti jsou:

Ing. Monika Fabrinská, JUDr. Lenka Soroková, Ing. Jana Edelmannová, JUDr. Ing. Petr Štillip, Ph.D., JUDr. Peter Andris,

Mgr. Radan Vencl, JUDr. Martin Kuře, Mgr. Naďa Theerová, Mgr. Daniel Tomíček.