ÚVOD

Společnost ALFA insolvenční v.o.s. byla založena dne 4.3.2019 společníky JUDr. Lenkou Sorokovou a Ing. Monikou Fabrinskou, MBA, LL.M. Zapsána byla do veřejného rejstříku pod spisovou značkou A 26666 u Krajského soudu v Brně dne 13.3.2019 a to s předmětem výkonu činnosti insolvenčního správce na základě povolení Ministerstva spravedlnosti ČR.

Dalšími společníky se stali Ing. Jana Edelmannová, JUDr. Ing. Petr Štillip, JUDr. Martin Kuře, Mgr. Radan Vencl, JUDr. Peter Andris, MBA, Ph.D. a Mgr. Naďa Theerová, Mgr. Daniel Tomíček.

Účelem založení společnosti a přístup dalších společníků je soustředit znalosti a zkušenosti v oblasti insolvenčního práva a to na celém území České republiky a tím jednoznačně přispět ke kvalitě a transparentnosti nabízených služeb.

Náš cíl je pomoci dlužníkům projít složitou cestou zbavení se životních zátěží spočívající mnohdy v neřešitelných situací a to formou oddlužení a věřitelům zajistit maximalizaci možných výnosů při minimálním riziku a to v konkurzu či reorganizaci.